Neerlandsch Genootschap
ter bevordering van het
Belegen Woord
Zoeken
 

De woorden
aanspreekvormen
vloeken
gezegden en uitdrukkingen
uitroep
tussengooisels
werkwoorden
overige
alle woorden
Geadopteerde woorden
Iets anders
ook leuk
mooie stukjes
Formeel
uit de statuten
Vlaams dispuut
radiogesprek
aandacht in de media
verwijzingen
thuisblad

Het Neerlandsch Genoootschap ter bevordering van het Belegen Woord stelt zich ten doel om alom vergeten en verstofte woorden aan den

Recente kennisgeving

 

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Doorgaans welingelichte kringen rond de voormalig praeses

van ons dierbare genootschap doen kond van de mare dat de heer Frederik van zins is het Genootschap

nieuw leven in te blazen. Ons rest slechts geduld met daarnevens de hoop dat het Genootschap

de mogelijkheid geboden wordt om de bloei van weleer te herbereiken.

 

Mejuffrouw de Groot (van voorheen de administratie)

 

 

Belegen annonce

 

Tot ons leedwezen dienen wij u te verwittigen van het ter ziele gaan van ons geliefde genootschap.

Het doet ons deugd dat al onze medewerkers elders emplooi hebben gevonden.

Mejuffrouw de Groot van de administratie werkt vanaf heden als inpakster bij de firma Teloorgang & Zoon.

Warenhuis V&D wordt versterkt met de aanwezigheid van de heer van Tellingen (webaangelegenheden)

en mevrouw van Gelder gaat het huishouden bestieren van baron van Tuyl.

 

U kunt nog wel onze opslag van belegen woorden raadplegen, echter, u kunt

geen belegen woorden ter goedkeuring aanbieden.

 

Wij danken u voor het in het verleden betoonde vertrouwen.

 

Victor Frederik (voormalig praeses)

Te bereiken via: postkantoor(apenstaartje)belegenwoorden(punt)nl