Tot ons leedwezen dienen wij u te verwittigen van het ter ziele gaan van ons geliefde genootschap.

Het doet ons deugd dat al onze medewerkers elders emplooi hebben gevonden.

Mejuffrouw de Groot van de administratie werkt vanaf heden als inpakster bij de firma Teloorgang & Zoon.

Warenhuis V&D wordt versterkt met de aanwezigheid van de heer van Tellingen (webaangelegenheden)

en mevrouw van Gelder gaat het huishouden bestieren van baron van Tuyl. U kunt nog wel onze opslag van belegen woorden raadplegen, echter, u kunt

geen belegen woorden ter goedkeuring aanbieden.

X